Ochrana osobných údajov

Autor: admin

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Storki s.r.o.

IČO: 52713008

DIČ: 2121159964

S miestom podnikania: Jankolova 1543/9, 851 04 Bratislava

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. vložka číslo:  142572/B.

Aké osobné údaje spracúvame, prečo a ako s nimi narábame?

Vaše osobné údaje zbierame cez newsletter systém MailPoet za účelom odosielania noviniek z blogu www.lenivakucharka.sk na emailovú adresu odberateľa. Zbierame iba e-mailovú adresu odberateľa a krstné meno, ktoré nie je povinné zadávať.  Krstné meno odberateľa využívame za účelom personalizácie newslettera. Tieto osobné údaje používame výlučne iba na odosielanie newsletteru z našej stránky, neposkytujeme ich žiadnej tretej strane. Zabezpečenie osobných údajov odberateľa je podmienené zabezpečením webstránky cez rozšírenie o funkcionality All in One WP Security & Firewall a taktiež cez SLL (Secure Socket Layer) enkrypciu dát.

Náš newsletter obsahuje tzv. web bugs, ktoré nám umožňujú sledovať, či a kedy bol e-mail otvorený a na ktoré hypertextové odkazy adresát klikol. Tieto údaje ukladáme len za účelom zlepšovania newslettera, aby lepšie zodpovedal záujmom a želaniam jeho odberateľov. V prípade odhlásenia odberu z newslettera nebudeme tieto údaje ďalej spracúvať.

Kto má prístup k vaším údajom?

K osobným údajom odberateľa máme prístup iba my a náš hostingovy provider Active24, ktorý s týmito dátami síce nepracuje, ale v prípade našej požiadavky by vedel tieto údaje vyhľadať.

Na zaznamenanie súhlasu s odberom newslettera a spracúvania na to potrebných údajov bude zaznamené vaše krstné meno (ak ho uvediete), emailová adresa a dátum a čas udelenia súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov. Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na účely zasielania newslettera je zaznamenávaný pomocou aplikácie MailPoet. Všetky informácie o ochrane osobných údajov poskytovaných aplikáciou MailPoet sú k dispozícii tu: https://www.mailpoet.com/privacy-notice/

Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

Odberateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu noviniek cez odkaz „Odhlásiť z odberu“, korý je umiestnený v každom odosielanom e-maili v jeho dolnej časti. Po kliknutí na odkaz „Odhlásiť z odberu“ je odberateľ automaticky odhlásený z odberu noviniek. Svoje rozhodnutie odhlásiť sa z odberu noviniek nám môžete kedykoľvek oznámiť aj e-mailom na [email protected]. Kliknutím na odkaz “Odoberať novinky“ vyjadríte svoj súhlas, že môžeme vaše osobné údaje spracúvať v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.
V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte okrem iného právo:
– na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel a po akú dlhú dobu,
– kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu,
– žiadať o opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne,
– na výmaz vašich osobných údajov,
– na obmedzenie používania vašich osobných údajov,
– získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v elektronickej podobe,
– podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Kto sa stará o vaše údaje a ako nás môžete kontaktovať?

O vaše osobné údaje sa starajú prevádzkovatelia webstránky www.lenivakucharka.sk a kontaktovať nás môžete kedykoľvek cez kontaktný formulár.

Je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné?

Poskytovanie osobných údajov nie je nevyhnutné, ak sa ale uživateľ chce prihlásiť na odber noviniek, musí zadať svoju emailovú adresu na ktorú mu emaily s dodatočnými informáciami budú odosielané.

Cookies

Čo sú to cookies

Cookies je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server posiela webovému prehliadaču počas prehliadania webovej stránky daného webového sídla, ak toto používa cookies. Viac informácií o Cookies nájdete tu.

Prečo používame cookies

Väčšina internetových stránok, vrátane webstránky www.lenivakucharka.sk využíva funkcionalitu cookies. Využívame ju hlavne na vylepšenie stránky a jej optimalizáciu. Návštevou našej stránky automaticky vyjadrujete svoj súhlas s použitím cookies.

Aplikácie na stránke, ktoré využívajú cookies:

Google Analytics
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google Optimize
https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en

Google Tag Manager
https://developers.google.com/tag-manager/devguide

Facebook
https://www.facebook.com/policies/cookies/

Top